Список бажань порожній
Додавайте враження та діліться бажаннями з друзями.
Ваш кошик порожній
Додавайте вподобані враження до кошика.

Умови використання

ОФЕРТА ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ

Дана Оферта договору приєднання (надалі за текстом «Договір») є договором приєднання для суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та фізичних осіб-споживачів, що визначає зобов’язання при здійснення дій спрямованих на набуття Подарункових сертифікатів, використання Подарункових сертифікатів та/або активації Подарункових сертифікатів.

Договір розміщено на веб-сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36683248) у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства або суб’єкта господарювання, що надає відповідні послуги на підставі договору комерційної концесії (франчайзингу), укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА» для отримання, використання та/або активації Подарункових сертифікатів через веб-сайт.

Суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що звертається до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36683248) або суб’єкта господарювання, що проводить діяльність передбачену умовами даного Договору на підставі договору комерційної концесії (франчайзингу), укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА» («Франчайзі»), для набуття Подарункових сертифікатів, їх використання та/або активації, заявляє про повне і належне ознайомленні із умовами Договору, заявляє про прийнятність умов Договору та погоджується і приєднується до умов цього Договору.

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

1.1 «Продавець» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА», яке зареєстроване та діє згідно законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36683248, юридична адреса: 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгена, буд. 47, кв. 115, тел. +38 044 593 33 22, https://www.bodo.ua/ , або суб’єкт господарювання, що проводить діяльність передбачену умовами даного Договору на підставі договору комерційної концесії (франчайзингу), укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА» («Франчайзі»)»).

1.2. «Покупець» – суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що володіє необхідним і достатнім обсягом правосуб’єктності (правоздатності та дієздатності), та яка на законних підставах та з метою, яка не порушує вимог чинного законодавства України, звертається до Продавця, і відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, в цілому та безумовно приєднується до умов даного Договору.

1.3. «Утримувач» – особа, яка володіє Подарунковим сертифікатом.

1.4. «Провайдер» - суб’єкт господарювання, що на підставі договору із Продавцем: (І) надав Продавцю право вимоги з споживання послуг, (ІІ) надав Продавцю право відступу на користь третіх осіб права вимоги з споживання послуг та (ІІІ) безпосередньо надає послуги в обмін на активовані Подарункові сертифікати.

1.5. «Подарунковий сертифікат», «Сертифікат» - матеріальний або електронний носій, виготовлений у формі пластикової картки або згенерований Продавцем в електронній формі відповідно, який відзначений знаком для товарів та послуг «BODO», містить індивідуальний порядковий номер та/або штрих-код, та підтверджує право вимоги Власника цього сертифіката.

1.6. «Комплект упакування Сертифіката» – коробка та друковані дані про враження, умови використання та активації Сертифіката.

1.7. «Номінал Подарункового сертифіката» - номінальна вартість Сертифіката, яка визначає граничний розмір вартості права вимоги, щодо якої може бути активовано Сертифікат. Номінал Подарункового сертифіката визначається за сумою коштів, сплачених Продавцю в рахунок набуття права вимоги.

1.8. «Вартість права вимоги» - ціна набуття Утримувачем права вимоги за відповідним видом вражень, вартість та зміст визначено та/або буде визначено Продавцем на веб-сайті.

1.9. «Строк дії Подарункового сертифіката» - строк, протягом якого Утримувач має право на активацію Сертифіката.

1.10. «Право вимоги» - право Утримувача, за активованим Подарунковим сертифікатом, вимагати надання Провайдером послуги, зміст якої було погоджено між Продавцем та Утримувачем при активації Подарункового сертифіката.

1.11. «Активація Подарункового сертифіката» - погодження асортименту права вимоги (виду вражень), шляхом вчинення Утримувачем та Продавцем повного обсягу зустрічних дій, визначених у п. 9.1., п. 9.2., п. 9.2.1. Договору, за результатами яких, Утримувач набуває право вимоги за Подарунковим сертифікатом і Сертифікат є активованим.

1.12. «Веб-сайт» - сукупність веб-сторінок, які об’єднанні навігаційно, за змістом і розміщені в мережі Інтернет за адресою : https://www.bodo.ua/.

1.13. «Точка продажу» - об'єкт стаціонарної роздрібної торгівлі, розміщений у відокремленій будівлі, приміщенні або площах приміщення, у яких Продавець, в тому числі Франчайзі, провадять підприємницьку діяльність. Адреси та режим роботи точок продажу визначено на веб-сайті;

1.14. «Франчайзі» - суб’єкт господарювання, що проводить діяльність передбачену умовами даного Договору на підставі договору комерційної концесії (франчайзингу), укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА»»

1.15. «Поділ Подарункового сертифіката» - розподіл права вимоги Утримувача, що посвідчується відповідним Подарунковим сертифікатом, на декілька частин шляхом поділу Номіналу Подарункового сертифіката, пред’явленого Утримувачем, на декілька частин відповідних номіналів, вказаних Утримувачем, та присвоєння цим частинам індивідуальних порядкових номерів, що повідомляються Утримувачам, необхідних для реалізації прав вимоги за цими частинами Подарункового сертифіката.

1.16. «Об’єднання Подарункових сертифікатів» - об’єднання прав вимоги Утримувача, що посвідчується різними Подарунковими сертифікатами, в єдине право вимоги шляхом додавання Номіналів Подарункових сертифікатів, пред’явлених Утримувачем, та присвоєння об’єднаному праву вимоги (що дорівнює сумі Номіналів Подарункових сертифікатів, пред’явлених Утримувачем) індивідуального порядкового номеру, що повідомляється Утримувачу та необхідного для реалізації ним права вимоги за цими об’єднаними Подарунковими сертифікатами.

1.17. «Перерозподіл Подарункових сертифікатів» - здійснення поділу та/або об’єднання Подарункових сертифікатів, в результаті чого декільком Подарунковим сертифікатам присвоюється нові індивідуальні порядкові номери, необхідні для реалізації права вимоги за цими Подарунковими сертифікатами.

1.18. «Збільшення Номіналу Подарункового сертифіката» - збільшення Номіналу Подарункового сертифіката, пред’явленого Утримувачем, шляхом прийому від нього доплат, сума яких дорівнює різниці між Номіналом Подарункового сертифіката, який бажає отримати Утримувач, та Номіналом Подарункового сертифіката, який Утримувач вже має (без зміни індивідуального порядкового номеру Подарункового сертифіката) і, відповідно, збільшення Номіналу Подарункового сертифіката, наявного в Утримувача, з повідомленням про таке збільшення Утримувача, що здійснив відповідну доплату.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах визначених Договором, Продавець зобов‘язується передати у власність Покупця Подарункові сертифікати, а Покупець зобов'язується оплатити Подарункові сертифікати та прийняти Подарункові сертифікати у власність, у відповідності до умов цього Договору.

2.1.1. Подарункові сертифікати за Договором реалізуються партіями.

2.2. Ціна Подарункових сертифікатів визначається номіналом Подарункових сертифікатів.

2.3. Продавець гарантує, що право вимоги щодо якого може бути здійснена активація Подарункових сертифікатів належить та/або буде належати йому у майбутньому на праві власності, не перебуває та не перебуватиме під забороною відчуження, арештом, не є та не буде предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь- якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є та не буде предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

3.1. Замовлення на придбання Подарункових сертифікатів (або далі за текстом «Замовлення»), що надано Покупцем за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на веб-сайті та/або надано програмними засобами сайту – обов'язково для Продавця.

3.2. Продавець, від дня отримання Замовлення, формує Пропозицію з придбання партії Подарункових сертифікатів (або надалі за текстом «Пропозиція»), згідно умов Замовлення та направляє її Покупцю за електронною поштою Покупця та/або надає її Покупцю програмними засобами веб-сайту. Направлення та/або надання Пропозиції, здійснюється згідно даних наданих особою, яка склала Замовлення.

3.2.1. Пропозиція має містити:

- прізвище та ім’я або найменування Покупця;

- дату формування Пропозиції;

- номінал та кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю Подарункових сертифікатів;

- форму Подарункових сертифікатів (матеріальний носій у формі пластикової картки чи електронний носій в електронній формі);

- умови передачі партії Подарункових сертифікатів;

- вартість забезпечення транспортування та доставки Подарункових сертифікатів у обрані Покупцем строки, якщо Покупець обрав умови передачі Сертифікатів згідно п. 4.2.2. Договору.

3.2.2. Під час формування Пропозиції, Продавець має право засобами телефонного зв’язку та/або електронної пошти, деталізувати вимоги до партії Подарункових сертифікатів із особою, що склала Замовлення.

3.3. Пропозиція дійсна протягом 3 (трьох) календарних днів з дня її формування, якщо інший термін дії, прямо не визначений у ній.

3.4. Покупець, протягом строку дії Пропозиції, ухвалює: (І) рішення про придбання партії Подарункових сертифікатів, або (ІІ) рішення про відмову від придбання партії Подарункових сертифікатів.

3.5. У разі повідомлення Продавця про прийняте Покупцем рішення щодо придбання партії Подарункових сертифікатів, Продавець формує партію Подарункових сертифікатів до передачі, а Покупець здійснює оплату та приймання партії Подарункових сертифікатів.

4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ПРИ ЇХ ЗАМОВЛЕННІ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

4.1. Передача партії Подарункових сертифікатів згідно Замовлень оформлених в порядку Розділу 3 Договору, здійснюється Продавцем в наступні строки:

4.1.1. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на умовах п. 4.2.1. Договору, Продавець здійснює передачу партії Подарункових сертифікатів, виготовлених у формі пластикової картки, на наступний день від дня отримання від Покупця рішення про придбання партії Подарункових сертифікатів. Передача Сертифікатів здійснюється у точках продажу протягом режиму їх роботи.

4.1.2. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на умовах п. 4.2.2. Договору, Продавець здійснює передачу партії Подарункових сертифікатів, виготовлених у формі пластикової картки, протягом строків, визначених у Пропозиції та погоджених сторонами.

4.1.3. У випадку передачі Подарункових сертифікатів, згенерованих в електронній формі, на умовах п. 4.2.3. Договору, Продавець здійснює передачу відповідної партії Подарункових сертифікатів протягом строків, погоджених сторонами у відповідності з Пропозицією.

4.1.4. Приймання Покупцем Подарункових сертифікатів допускається виключно після оплати їх вартості та оплати вартості забезпечення їх транспортування і доставки.

4.2. Передача партії Подарункових сертифікатів здійснюється силами Продавця на умовах:

4.2.1. особистого прийняття Покупцем Подарункових сертифікатів, виготовлених у формі пластикової картки, за адресою точок продажу (для суб’єктів господарювання: EXW, відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Інкотермс у редакції 2010 року), або

4.2.2. направлення Подарункових сертифікатів, виготовлених у формі пластикової картки, Покупцю через організацію, яка забезпечує транспортування та доставку Сертифікатів (кур’єрська служба, перевізник, пошта, тощо), яку обирає Продавець, та за адресою визначеною особою, що склала Замовлення (для суб’єктів господарювання: CPT, відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Інкотермс у редакції 2010 року)

4.2.3. направлення Подарункових сертифікатів, згенерованих в електронній формі, на електронну пошту Покупця.

4.3. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на умовах, визначених п. 4.2.1. Договору, право власності на Сертифікати та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Сертифікатів, переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі партії Подарункових сертифікатів Покупцю.

4.4. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на умовах, визначених п. 4.2.2. Договору, право власності на Сертифікати та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Сертифікатів, переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі партії Подарункових сертифікатів організації, яка забезпечує транспортування та доставку Сертифікатів (кур’єрська служба, перевізник, пошта, тощо). Зобов’язання Продавця з передачі Подарункових сертифікатів на користь Покупця, в такому разі, є виконаними з моменту отримання організацією, яка забезпечує перевезення та доставку Сертифікатів (кур’єрська служба, перевізник, пошта, тощо).

4.5. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на умовах, визначених п. 4.2.3. Договору, право власності на Сертифікати та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Сертифікатів, переходить від Продавця до Покупця з моменту відправлення таких Продавцем сертифікатів на електронну пошту Покупця.

4.6. Покупець, за рахунок власних засобів та грошових коштів приймає партію Подарункових сертифікатів за адресою, визначеною п. 4.2.1 Договору або адресою визначеною у Замовленні, за умови направлення Сертифікатів в порядку п. 4.2.2. Договору. Покупець, за необхідності, самостійно забезпечує роздруківку Подарункових сертифікатів, згенерованих в електронній формі, та отриманих ним на електронну пошту відповідно до п. 4.2.3. Договору.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ

5.1. Передача-приймання Подарункових сертифікатів оформлюється видатковою накладною або квитанцією (надалі за текстом «товарний документ»), що формуються Продавцем, в тому числі Франчайзі, в паперовій або електронній формі.

5.2. Покупець, в момент отримання товарного документу, за умови відповідності партії Подарункових сертифікатів умовам замовлень за необхідності зобов’язаний підписати екземпляр товарного документу, що належний Продавцю у паперовій формі (у разі її отримання від Продавця в такій формі) або надіслати Продавцю товариний документ, підписаний Покупцем в електронній формі (у разі її отримання від Продавця в такій формі).У разі, якщо протягом 72 годин з моменту відправки Продавцем Покупцю товарного документу в електронній формі до нього не буде висловлено зауважень, передбачених п. 5.3. Договору, то відповідний товарний документ в електронній формі вважається підписаним Покупцем

5.3. У випадку виявлення явних недоліків у кількості та номіналах Подарункових сертифікатів, Покупець, в момент отримання товарного документу (а у випадку відправки товарного документу в електронній формі – не пізніше 72 годин з моменту його відправки Покупцю Продавцем), має право відмовитись від приймання партії Подарункових сертифікатів та надати Продавцю (франчазі) повідомлення про недоліки, що виключають приймання Сертифікатів. У повідомленні про недоліки, що виключають приймання Сертифікатів, Покупець зобов’язується вказати:

- дату та місце складання повідомлення;

- прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка склала повідомлення;

- недоліки, що виключають підписання товарних документів.

5.4. Продавець (франчазі), протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дня отримання повідомлення про недоліки, що виключають підписання товарних документів, зобов’язується усунути обґрунтовані та визначені Покупцем недоліки. Передача-приймання Подарункових сертифікатів, за результатами усунення недоліків, здійснюється у загальному поряду, визначеному п. 5.1.- п. 5.3. Договору.

5.5. У випадку не прийняття партії Подарункових сертифікатів (не підписання екземпляру товарного документа Продавця) та не повідомлення Продавця про недоліки, що виключають приймання Сертифікатів протягом строку визначеного п. 5.3. Договору, Подарункові сертифікати є прийнятими у належній кількості та належного номіналу Покупцем, у зв’язку з чим Покупець визнає належність та повноту даних визначених у товарних документах, належність виконання зобов’язань Продавця за Договором.

5.6. У випадку безпідставного неприймання Покупцем партії Подарункових сертифікатів, Продавець має право односторонньо скласти Акт про не приймання Подарункових сертифікатів (надалі за текстом «Акт про не приймання»). Акт про неприймання складається працівниками Продавця у кількості не менше 2 (двох) осіб та виключно щодо фіксації факту не приймання Подарункових сертифікатів. Акт про не приймання має містити:

- дату, місце та час складання Акту про неприйняття;

- прізвище, ім’я, по-батькові, посади осіб, що склали Акт про не приймання;

- відомості про кількість не прийнятих Подарункових сертифікатів;

- відомості про Покупця, яким не прийнято Подарункові сертифікати;

- інші необхідні дані, що визначені Продавцем.

5.7. Передача Подарункових сертифікатів, виготовлених у формі пластикової картки, Покупцеві частинами (зокрема у кількості меншій ніж зазначено в оплаченій Покупцем Пропозиції з придбання партії Подарункових сертифікатів) – не допускається.

5.8. Передача Подарункових сертифікатів здійснюється після підрахунку Покупцем кількості Подарункових сертифікатів.

5.9. Рахунки-фактури, видаткові накладні, квитанції, акти звіряння та інші документи можуть складатись та надсилатись Продавцем та Покупцем в електронному вигляді з використанням сервісів електронного документообороту та/або шляхом їх підписання в електронній формі з використанням ЕЦП.

6. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ У ТОЧКАХ ПРОДАЖУ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

6.1. Покупець має право замовити, оплатити та отримати Подарункові сертифікати у точці продажу, шляхом безпосереднього звернення до Продавця, в тому числі Франчайзі, протягом режиму роботи відповідної точки продажу.

6.2. Передача-приймання Подарункових сертифікатів у точці продажу здійснюється в порядку Розділу 5 Договору.

7. ЦІНА ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ

7.1. Ціна Подарункових сертифікатів визначається номіналом Подарункових сертифікатів. Ціна Подарункових сертифікатів формується з огляду на вартість права вимоги. Сплата ціни Подарункових сертифікатів є оплатою в рахунок набуття права вимоги, та не є завдатком.

7.2. Комплект упакування Сертифіката не входить до ціни Подарункового сертифіката. Його вартість оплачується Покупцем окремо.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ

8.1. В рахунок передачі партії Подарункових сертифікатів, якщо інше прямо не погоджено з Продавцем, Покупець сплачує на користь Продавця, в тому числі Франчайзі, грошові кошти за кожну одиницю Подарункового сертифіката у наступному порядку:

8.1.1. Оплата вартості партії Подарункових сертифікатів (кожної одиниці Подарункових сертифікатів що входить до складу партії) в розмірі 100 % від загальної суми ціни Подарункових сертифікатів здійснюється шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Продавця, зокрема Франчайзі, або

8.1.2. шляхом готівкового розрахунку з Продавцем (Франчайзі).

8.2. Розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні за реквізитами Продавцячи Франчайзі , які визначені на веб-сайті або у точках продажу.

8.3. Допустимі форми розрахунків за Подарунковими сертифікатами визначені на веб-сайті.

9. ПОРЯДОК АКТИВАЦІЇ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТА

ПОРЯДОК АКТИВАЦІЇ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТА::

9.1. Тримач, у період дії Сертифіката, зобов'язується звернутися безпосередньо до Продавця з повідомленням про обране 1 (одне) враження, вартість права вимоги за якими не перевищує номінал Подарункового сертифіката, за яким власник має намір активувати Сертифікат.

У такому повідомленні Утримувач, крім найменування обраного враження також зазначає:

- індивідуальний порядковий номер Подарункового сертифіката;

- власне прізвище, імя по-батькові;

- власний телефонний номер стільникового засобу зв’язку;

- бажаний строк отримання враження.

Повідомлення надається Продавцю за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на веб-сайті, та/або через програмні засобами веб-сайту. Таке повідомлення може бути здійснено щоденно в період часу з 09 год. 00хв. до 19 год. 00 хв.

9.2. Продавець, у розумний строк, від дня отримання Повідомлення, яке визначено п.9.1 Договору, погоджує (бронює) із Провайдером час та місце споживання обраної Утримувачем послуги, та за номером телефону стільникового мобільного зв’язку, вказаного Утримувачем, направляє sms-повідомлення активації Подарункового сертифіката.

9.2.1. Послуги, які можуть залежати від пори року, погодних умов та інших об’єктивних факторів які впливають на можливість та/або якість їх надання, погоджуються (бронюються) у сприятливий день. У випадку зміни погодних умов та інших об’єктивних факторів які впливають на можливість та/або якість надання послуг у погоджений (заброньований) день, визначається інший найближчий сприятливий день для надання послуг.

9.3. Для споживання послуги (отримання враження), Утримувач зобов'язаний надати Провайдеру Подарунковий сертифікат, виготовлений у формі пластикової картки, або роздрук подарункового сертифіката, емітованого в електронній формі та прибути вчасно на місце отримання враження, яке погоджується Провайдером.

9.4. Утримувач має право змінити обране враження (послугу) при активації Подарункового сертифіката та/або після активації Подарункового сертифіката, та/або дату обраного враження (послуги), але не більше 3 (трьох) разів попередньо повідомивши Продавця про таку зміну та не пізніше ніж за 72 (сімдесят дві) години або в інший раніше обумовлений термін.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТА::

9.5. Продавець не відповідає за якість послуг (вражень), що були надані (надаються) Провайдером з використанням Подарункового сертифіката. Приймання, розгляд та/або задоволення скарг, претензій, вимог за послугами (враженнями), спожитих із використанням Подарункового сертифіката, здійснюється Провайдером у загальному порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством. За зверненням Покупця та/або Утримувача, Продавець надає інформацію про реквізити Провайдера, що надав послугу (враження).

9.6. Утримувач не може активувати Подарунковий сертифікат щодо більше 1 (одного) виду вражень (послуг) в межах номіналу Сертифіката. Подарунковий сертифікат не може бути використаний частково без здійснення процедури поділу, передбаченої цим Договором.  

Подарунковий сертифікат не підлягає частковому обміну на послуги (враження) Провайдера.

Подарунковий сертифікат не може бути використано щодо інших послуг (вражень), окрім відповідного виду враження (послуги), щодо якої здійснюється та/або здійснена активація Подарункового сертифіката.

9.7. Провайдери самостійно визначають умови надання вражень (послуг) і несуть перед Утримувачами відповідальність за якість наданих вражень (послуг).

9.8. Покупець має право передати Подарункові сертифікати третім особам без окремого погодження такої передачі із Продавцем. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на користь третіх осіб, Покупець зобов’язаний надати повну інформацію про умови використання та активації Подарункових сертифікатів, згідно умов цього Договору та самостійно відповідає за їх дотримання.

9.9. Подарунковий сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти. Подарунковий сертифікат та кошти, сплачені в рахунок оплати його вартості, не підлягають поверненню, крім випадків передбачених чинним законодавством України та умов, визначених на веб- сайті.

9.10. Утримувач має право активувати за відповідним Подарунковим сертифікатом та спожити враження (послугу) виключно один раз, виключно у одного Провайдера та виключно щодо 1 (одного) обраного виду враження (послуги), за яким було активовано такий Сертифікат. Для отримання декількох вражень (послуг), в тому числі у різних Провайдерів, Утримувач має право здійснити поділ належного йому Подарункового сертифіката в порядку, передбаченому цим Договором.

9.11. Подарункові сертифікати діють протягом строку дії Подарункових сертифікатів, зазначеного на (в) такому сертифікаті . Останнім днем строку дії відповідного Подарункового сертифіката є дата, вказана у комплекті упакування такого Сертифіката. Після закінчення строку дії Подарункового сертифіката, Подарунковий сертифікат втрачає свою дійсність, а його Утримувач – втрачає право на активацію Сертифіката та набуття права вимоги. Номінал Подарункового сертифіката його Утримувачу та/або Покупцю не відшкодовується (не повертається), крім випадків передбачених чинним законодавством України та умов, визначених на веб-сайті.

9.12. Покупець або Утримувач зобов’язується активувати (використати) Подарунковий сертифікат протягом строку дії Сертифіката.

ПОДІЛ, ОБ’ЄДНАННЯ, ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХ НОМІНАЛУ

9.13. Утримувач має право здійснити поділ належного йому Подарункового сертифіката, об’єднання декількох належних йому Подарункових сертифікатів або їх перерозподіл, а також збільшити Номінал належного йому Подарункового сертифіката.

9.14. Для отримання послуг, вказаних у п. 9.13 Договору, Утримувач звертається до Продавця телефоном та/або шляхом направлення листа на електронну пошту на адресу Продавця.

9.15. Утримувач зобов’язаний повідомити Продавцю Номінал, Строк дії, індивідуальний порядковий номер та/або штрих-код Подарункового сертифіката (Подарункових сертифікатів) та інформацію про те, які саме види послуг, вказаних у п. 9.13 Договору, Утримувач бажає отримати та в якому вигляді. Зокрема, при поділі Подарункових сертифікатів Утримувач повинен повідомити, на частини якого саме Номіналу він бажає поділити Подарунковий сертифікат за можливості такого поділу виходячи з Номіналу Подарункового сертифіката. При об’єднанні – які саме Подарункові сертифікати та якого Номіналу Утримувач бажає об’єднати. При перерозподілі - які саме Подарункові сертифікати та якого Номіналу мають бути поділені та об’єднані для того, щоб в результаті були утворені нові Подарункові сертифікати. При збільшенні Номіналу Подарункового сертифіката – на яку суму Утримувач бажає збільшити Номінал Подарункового сертифіката.

9.16. Продавець перед наданням послуг, вказаних у п. 9.13. Договору, здійснює перевірку інформації, наданої Утримувачем згідно з п 9.15. Договору та чинність вказаних у зверненні Утримувача Подарункових сертифікатів, з’ясовує можливість задоволення його вимог та, за необхідності, зв’язується з Утримувачем для перевірки і уточнення наданої інформації.

9.17. Надання послуг, передбачених п. 9.13. Договору, здійснюється після перевірки дійсності пред’явленого Подарункового сертифіката, Строку його дії та Номіналу, а також інформації щодо відсутності його активації.

9.18. У разі, якщо за результатами з’ясування інформації, наданої Утримувачем відповідно до п. 9.15. Договору, та перевірки пред’явленого ним Подарункового сертифіката Продавець дійде висновку про можливість надання послуг, передбачених п. 9.13. Договору та замовлених Утримувачем, він надає такі послуги наступним чином:

- при поділі Подарункових сертифікатів надсилає Утримувачу на вказані ним засоби зв’язку (електронну пошту, месенджер, засоби мобільного зв’язку тощо) повідомлення з інформацією про індивідуальні порядкові номери частин Подарункових сертифікатів, коди доступу до них та їх Номінал;

- при об’єднанні Подарункових сертифікатів надсилає Утримувачу на вказані ним засоби зв’язку (електронну пошту, месенджер, засоби мобільного зв’язку тощо) повідомлення з інформацією про індивідуальний порядковий номер об’єднаного Подарункового сертифіката, код доступу до нього та його Номінал;

- при перерозподілі Подарункових сертифікатів надсилає Утримувачу на вказані ним засоби зв’язку (електронну пошту, месенджер, засоби мобільного зв’язку тощо) повідомлення з інформацією про індивідуальні порядкові номери нових Подарункових сертифікатів, що утворились в результаті перерозподілу, коди доступу до них та їх Номінал;

- при збільшенні Номіналу Подарункових сертифікатів виставляє Утримувачу рахунок або посилання для здійснення доплати за збільшення Номіналу (дорівнює різниці між Номіналом Подарункового сертифіката, який бажає отримати Утримувач, та Номіналом Подарункового сертифіката, який Утримувач вже має), приймає відповідну доплату та інформує Утримувача на вказані ним засоби зв’язку (електронну пошту, месенджер, засоби мобільного зв’язку тощо) про збільшення Номіналу його Подарункового сертифіката.

9.19. Здійснення поділу, об’єднання, перерозподілу Подарункових сертифікатів є підставою для анулювання Продавцем Подарункових сертифікатів, що були поділені та/або об’єднані. Такі сертифікати більше не можуть використовуватись Утримувачами, які отримують право використовувати лише частини поділеного Подарункового сертифіката, або об’єднане право вимоги за об’єднаними Подарунковими сертифікатами або нові Подарункові сертифікати.

9.20. Подарунковий сертифікат не може бути використаний на інших умовах, ніж ті, що визначені Договором.

9.21. Факт активації Подарункового сертифіката та/або його використання Утримувачем є достатнім та належним підтвердженням того, що Утримувач Сертифіката ознайомлений з умовами активації та використання Подарункового сертифіката, умовами Договору та повністю і безумовно з ними погоджується.

9.22.  Продавець приймає та розглядає скарги, вимоги, претензії щодо невиконання та/або неналежного виконання Продавцем зобов’язань за Договором за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на веб-сайті, а також безпосередньо за адресою торгових точок, що визначені на веб-сайті.

9.23. Фізична особа-споживач, як Покупець, має право розірвати Договір та вимагати повернення сплачених коштів, шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту укладення Договору, або з моменту першого одержання Сертифікатів, якщо більший строк не визначено Продавцем на веб-сайті. Повернення сплачених коштів обумовлених даним пунктом Договору, здійснюється за адресою торгових точок, визначених на веб-сайті.

Для повернення сплачених коштів, Покупець (уповноважена особа суб’єкта господарювання) зобов’язаний пред’явити паспорт та/або інший документ, що посвідчує особу, її повноваження.

9.24. Продавець гарантує надання Провайдером вражень, Подарункового сертифіката.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Продавець несе відповідальність, визначену чинним в Україні законодавством.

10.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.3. У випадку істотного порушення Продавцем зобов’язань за Договором, які призвели до неможливості використання Подарункового сертифіката протягом строку його дії, або у випадку безпідставного та необґрунтованого припинення Продавцем зобов’язань за Договором (розірвання Договору), Продавець зобов’язаний компенсувати Покупцю вартість Сертифіката, протягом 10 (десяти) банківських днів, від дня звернення Покупця з обґрунтованою заявою про таке порушення Договору. Компенсація вартості Подарункового сертифіката, яка обумовлена даним пунктом Договору, здійснюється за адресою торгових точок.

10.3.1. Для компенсації вартості Подарункового сертифіката в порядку п. 10.3. Договору, Покупець (уповноважена особа суб’єкта господарювання) зобов’язаний пред’явити паспорт та/або інший документ, що посвідчує особу, її повноваження.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Продавець звільняється від визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності за повне або часткове порушення Договору, якщо він доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі. Достатнім доказом дії таких обставин та строку їхньої дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженим органом влади України.

11.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила.

11.2.1. Під непереборною силою цього Договору розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього стосовно Продавця характера, які виникають без вини Продавця, крім його волі чи всупереч волі чи бажанню Продавця, і які не можна за умови вживання звичайних для цього заходів передбачити і не можна за всієї турботи та обережності відвернути (уникнути), включаючи (але без обмеження) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування внаслідок блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин та обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнний стан, військові дії, блокади, суспільні хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних чи обмежувальних нормативних актів органів державної влади або місцевого самоврядування, інші законні чи незаконні заборонні чи обмежувальні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Продавцем цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.

12.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно норм матеріального права України.

13. ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1 Цей Договір діє з моменту його опублікування на веб-сайті і є безстроковим, але ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА» має право припинити дію Договору по завершенню 6 (шести) календарних місяців від дня опублікування Договору на веб-сайті, залишаючись при цьому відповідальним за Подарунковими сертифікатами, строк дії яких не закінчено на момент припинення дії Договору. Відповідальність передбачена даним пунктом щодо Подарункових сертифікатів строк дії яких не закінчено на момент припинення дії даного Договору, стосується в тому числі і суб’єктів господарювання, які проводять діяльність передбачену умовами даного Договору на підставі договору комерційної концесії (франчайзингу), укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА»,

13.1.1. Зобов'язання за Договором не припиняються і не можуть бути припинені щодо Подарункових сертифікатів, термін дії яких не закінчено.

13.2. Припинення дії Договору та повідомлення про припинення дії Договору, здійснюється шляхом публікування Продавцем таких даних на веб-сайті, не раніше ніж за 3 (три) календарних дні до моменту припинення дії Договору. Договір є припиненим з дати, визначеної у повідомлення про припинення дії Договору.

13.3. Зміни у цей Договір, а також зміни до видів, обсягу та вартості вражень (послуг), можуть бути внесені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДО УКРАЇНА, в тому числі і у випадках:

- зміни для Продавця вартості послуг Провайдерів та/або інших умов договору із Провайдерами;

- зміни обсягу послуг, які надаються Провайдерами;

- зміни кількості Провайдерів, у яких Продавець набуває права вимоги;

- ухвалення Продавцем рішення про вдосконалення умов Договору.

Зміни та повідомлення Покупців та/або Утримувачів про такі зміни, здійснюється шляхом їх публікації на веб-сайті, через внесення змін відносно даних про враження (послуги) на веб-сайті, та/або через внесення змін до змісту Договору та/або шляхом викладення Договору у новій редакції.

У випадку внесення змін до вартості права вимоги, Продавець здійснює активацію Подарункового сертифіката за новими цінами виключно щодо Сертифікатів, які було оплачено Продавцю після дня запровадження нових цін.

Вартість права вимоги за Сертифікатами, які було оплачено Продавцю до дня запровадження нових цін, визначається згідно вартості права вимоги, яка діяла на момент фактичної оплати таких Сертифікатів Продавцю.

13.3.1. Зміни, що визначені у п. 13.3.Договору, вступають в дію через 3 (три) календарні дні з моменту їх публікування на веб-сайті, якщо більший строк набрання змінами дії прямо не визначений при їх публікації. Зміни до Договору визнаються та приймаються, шляхом здійснення дій спрямованих на отримання Подарункового сертифіката, використання та/або активації Подарункового сертифіката.

13.4. Покупець має право відмовитись від змін, що визначені п. 13.3.Договору. У випадку, якщо Покупець не приймає зміни до умов Договору, видів, обсягу та вартості вражень (послуг), Покупець зобов’язується направити Продавцю повідомлення про відмову від приєднання до змін до Договору.

14. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

14.1. Персональними даними для цілей цього Договору розуміються відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, зокрема: ім’я, прізвище та по-батькові, контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта), дата народження, сімейний та майновий стан, біографічні дані, освіта, професія та інші дані про особу, які були отримані Продавцем у зв’язку з виконанням цього Договору (або надалі за текстом – «персональні дані»).»).

14.2. Продавець зобов’язується обробляти (в тому числі, використовувати, зберігати, систематизувати, накопичувати, тощо) (надалі за текстом – «обробка») персональні дані виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору, з метою активації Подарункових сертифікатів та/або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються відповідно до Договору та/або вимог чинного законодавства України.

14.3. Продавець зобов’язується здійснювати обробку персональних даних у відповідності з вимогами щодо обробки персональних даних, встановлених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

14.4. Покупець та/або Утримувач уповноважує Продавця на передачу персональних даних Провайдеру та/або будь-яким третім особам, якщо це необхідно для виконання Продавцем своїх зобов’язань за цим Договором, споживання Утримувачем послуги (враження), за умови, що така третя особа-одержувач зобов'язується здійснювати обробку персональних даних на тих самих умовах, що визначені у цьому розділі, та відповідно до чинного законодавства України.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Продавець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорів реквізитів та зобов'язується своєчасно інформувати про їх зміну.

15.2. Приєднанням до цього Договору, в тому числі шляхом вчинення дій, що свідчать про прийняття (акцепт) цієї оферти (зокрема, у разі придбання та/або використання Подарункових сертифікатів), особа надає свою згоду на отримання рекламних повідомлень, анонсів та пропозицій Продавця будь-яким способом, в тому числі шляхом їх направлення на електронну адресу та мобільний телефон, зокрема у вигляді SMS-повідомлень та повідомлень у месенджерах та соціальних мережах.

15.3. Повідомлення, щодо яких Договором прямо передбачена можливість їх направлення по електронній пошті або програмними засобами веб-сайту є дійсними і приймаються до уваги, якщо вони здійснені в такий спосіб. Такі повідомлення, не потребують електронного цифрового підпису і приймаються як належні.

15.4. Продавець має право вимагати у Покупця та/або Утримувача додаткового письмового свідчення укладення даного Договору та виконання зобов’язань за Договором. Покупець зобов’язується надати документ, що визначений даним пунктом Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів, від дня звернення Продавця.

16. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БОДО УКРАЇНА»

Юридична адреса: 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгена, буд. 47, кв. 115

ідентифікаційний код 36683248

Директор Дрозд В.В